Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2017

myinspiration
02:06
Atmosfera jest jak woda bliska wrzenia. Każdy ma granice wytrzymałości. Myślisz, że zniesiesz wszystko, że dasz radę, jeszcze jeden dzień, i nagle już nie możesz. Gładka powierzchnia nagle bulgocze i strach zmusza cię do rozpaczliwych kroków, byle tylko uciec.
— Rae Carson – Złotowidząca. Schronienie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
myinspiration
02:05
Ze wszystkich stron słyszę tylko: życie to walka, silny zwycięża słabszego. To jest prawo natury. Trzeba się starać, by wyrosły nam rogi i kopyta, żelazny pancerz, bo słabi nikomu się na nic nie zdadzą. Wszędzie tylko łokcie, łokcie i łokcie.
— Swietłana Aleksijewicz – Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
myinspiration
02:04
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viamalinowowa malinowowa
myinspiration
02:04
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viamalinowowa malinowowa
myinspiration
02:04
Wartoposzczucie
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty

November 03 2017

02:31
9896 6c39 500

neckkiss:

Regards Coupables.

Reposted fromdivi divi viatoskafkee toskafkee
02:20
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viascorpix scorpix

November 01 2017

myinspiration
18:12
9516 ea71 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaskinnylove skinnylove

June 13 2015

myinspiration
16:28
myinspiration
16:28
8046 171a 500
Reposted frombiru biru viaPaseroVirus PaseroVirus
16:27
2528 d270

datoneguywiththeface:

workinonthephones:

heyfunniest:

mlem mlem mlem mlem

This makes all my anger and rage go down

*yoshi sounds*

Reposted fromkaibaseto kaibaseto viaPaseroVirus PaseroVirus
16:27
1088 7bba 500

prettyboyshyflizzy:

50shadesofcanteven:

blackcooliequeenreign:

stevenuniversefanclub:

The dogs face is like ‘yeah that’s right hoe, he with me now, I’m in YOUR spot, sleeping in YOUR bed, with YOUR man. And there’s nothing you can do about it.’

True definition of a side bitch

😂😂😂 y'all childish

And the little wave too 😂

Reposted fromthebonnie thebonnie viaPaseroVirus PaseroVirus
myinspiration
16:26
3182 77ac
myinspiration
16:26
2032 b940 500
When you're out with Ed Sheeran and Zach Braff but you remember that you’re a bastard who knows nothing.
Reposted fromckisback ckisback viaPaseroVirus PaseroVirus
16:26
Hell exists.
it’s here.
3 a.m.
awake and
without you.
Beau Taplin, “Hell exists.”   (via blackbruise)
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viadepresja depresja
16:24

teaandinanity:

itsoktobemarty:

when you’re in your twenties and start to realize how young the protagonists of the novels you read are: 

image

And at some point the protagonist goes,

image

And you just go,

image
Reposted fromequineribbon equineribbon viazapachsiana zapachsiana
myinspiration
16:24
6014 12e9 500
Reposted fromrol rol viazapachsiana zapachsiana
myinspiration
16:22
2399 66fd 500
Reposted fromlenka024 lenka024 viazapachsiana zapachsiana
myinspiration
13:23
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi viaPaseroVirus PaseroVirus
myinspiration
13:23
4683 ec2f

image

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl