Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2016

myinspiration
19:33
My father had taught me to be nice first, because you can always be mean later, but once you’ve been mean to someone, they won’t believe the nice anymore. So be nice, be nice, until it’s time to stop being nice, then destroy them.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
myinspiration
18:43
9884 be51 500
O pszczołach, ludziach i swiecie na http://polislaww.blogspot.co.uk/?m=1 :*
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty
myinspiration
18:06
-5 nocy zabierania Ci kołdry. Piszesz się na to ?
-Piszę się na wieczność zabierania kołdry jeśli to Ty będziesz mi ją zabierać.
— Najpiękniejsze wyzwanie jakie dano mi usłyszeć
myinspiration
18:05
4848 d77f

thathilariousasian:

THEY SAW THE CHANCE AND TOOK IT

myinspiration
18:04
myinspiration
18:01
6952 54b2 500
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?

/Poznań.
Reposted fromcontrolled controlled viatemptation temptation
myinspiration
17:10
Reposted fromtowo85 towo85 viahogwarts hogwarts
myinspiration
17:07
PRAWO KARMY

1- Wielkie Prawo: Zbierzesz to co zasiejesz. Jest to aspekt przyczyny i skutku. Czyń innym to, co chciałbyś, by tobie czyniono.

2- Prawo Tworzenia: Nic nie dzieje się przypadkowo, życie nie przydarza ci się  – wymaga twojego uczestnictwa i współdziałania. Jesteś ściśle powiązany ze Wszechświatem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz siebie. Wszystko, co dzieje się na zewnątrz ciebie, ma swój początek w twoim wewnętrznym świecie, w twoich myślach i emocjach. Najpierw
stwórz w swoim umyśle, wewnątrz siebie to, co chcesz, by zamanifestowało się na zewnątrz. Swoimi myślami i wyborami stwarzasz to, co wydarza się w świecie zewnętrznym.

3- Prawo Pokory: To, czego nie akceptujesz w swoim życiu, co wypierasz, będzie nadal istnieć w twojej rzeczywistości, często zwielokrotnione lub przerysowane, byś tego nie przeoczył. Świat niczym lustro zawsze odzwierciedla i pokazuje ci twoje wewnętrzne realia.

4- Prawo Wzrostu: Dojdziesz tam, dokąd idziesz. By rozwijać się duchowo, musisz być gotowy do zmiany siebie, a nie zmieniać ludzi wokół siebie. Kiedy zmieniasz się w środku, zewnętrzna rzeczywistość zmienia się również. Spojrzenie obserwatora, zgodne z jego przekonaniami i oczekiwaniami, zmienia rzeczywistość tego, co jest obserwowane.

5- Prawo Odpowiedzialności: Za każdym razem, gdy coś jest nie tak na zewnątrz, coś jest na niewłaściwym miejscu wewnątrz ciebie. Musisz wziąć odpowiedzialność za jakość i intensywność swoich uczuć i reakcji, zamiast po prostu działać pod wpływem emocji. Panowanie nad swoimi działaniami i emocjami może znacznie poprawić twoją wewnętrzną i zewnętrzną zdolność do życia w pokoju.

6- Prawo Związku i Współzależności: Nawet kiedy coś pojawia się w twoim świecie, co wydaje się bez sensu i związku z tobą, zrozum, że wszystko we Wszechświecie jest ze sobą połączone i ma swoje znaczenie. Każdy etap życia jest bezpośrednio połączony z następnym etapem. Nic nie ma początku ani końca, jest tylko proces. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jednym kiedy wyrażamy siebie i swój wewnętrzny świat poprzez właściwe działanie.

7- Prawo Skupienia: Nie możesz koncentrować się na dwóch różnych rzeczywistościach w tym samym czasie. Jest to opisane w Biblii chrześcijańskiej, gdzie jest powiedziane, że nie służy się dwóm panom jednocześnie. Kiedy skupiasz się na duchowym rozwoju, nie możesz hołdować tym zwyczajom, myślom i uczuciom, które nie są w tej samej częstotliwości drgań co poziom, który chcesz osiągnąć.

8- Prawo Dawania Przykładu: Jeśli wierzysz, że coś jest prawdą, będziesz wezwany, by być przykładem tej prawdy. Nauczanie przez przykład i dawanie uczciwego świadectwa swojej prawdy leży w zakresie przerabiania karmicznych i dharmicznych wzorców.

9- Prawo Chwili Obecnej: Kiedy stale rozpamiętujesz przeszłe działania i wydarzenia, blokujesz ujrzenie przed sobą jasnego celu w chwili obecnej. Stare systemy wierzeń, stare schematy myślowe, stare marzenia i pragnienia utrudniają dostrzeganie nowych perspektyw. Nie oczekuj, że osiągniesz inne wyniki, kiedy ciągle robisz te same rzeczy w ten sam sposób. Nie ma przyszłości w przeszłości.

10- Prawo Zmiany: Nietrwałość jest wartościowym pojęciem. Nic nie pozostaje takie samo. Niemniej jednak historia będzie się powtarzać, aż lekcja karmiczna zostanie przerobiona. Rzeczywistość zmienia się w formie koncepcyjnej, gdy przyswajasz sobie nauki i wzmacniasz swoją świadomość i zrozumienie.

11- Prawo Cierpliwej Nagrody: Wszystkie nagrody są owocem ciągłej, systematycznej pracy. Nic nie manifestuje się z niczego w materialnym wszechświecie. Wytrwałość, tolerancja, męstwo i hart ducha są niezbędne przy pracy w kierunku wyzwolenia karmy. Kultywowanie tych cech naprawdę jest bardzo ważne.

12- Prawo Znaczenia i Inspiracji: Wartość czegoś w twoim życiu jest bezpośrednio związana z ilością energii, intencji i uwagi włożonej w osiągnięcie tego. Każdy osobisty wkład do życia jest również wkładem we wspólne dobro. Jedna pełna miłości inspiracja nie tylko zwiększa sens istnienia indywidualnego, ale także przyczynia się do wznoszenia i inspiracji całości. Jesteśmy Jednym.

spokojnietotylkoajurweda.blog.pl

Reposted fromtinks tinks viaikropka ikropka
myinspiration
17:00
Dorastając uczymy się, że nawet ta jedyna osoba po której byś się nie spodziewał nigdy, że Cię skrzywdzi, prawdopodobnie zrobi to. Będziesz miał złamane serce prawdopodobnie więcej niż jeden raz i za każdym razem silniej. Będziesz także łamał serca więc pamiętaj jak się czułeś gdy Twoje było złamane. Będziesz walczył z najlepszym przyjacielem, będziesz oskarżał nową miłość o rzeczy, które zrobiła poprzednia. Będziesz płakał bo czas ucieka za szybko i być może stracisz kogoś kogo kochasz. Rób za dużo zdjęć, śmiej się za często i kochaj jakbyś nigdy nie był skrzywdzony ponieważ każde 60 sekund, które spędzasz smutny to minuta radości, której nigdy nie odzyskasz.
myinspiration
16:48
myinspiration
16:46
Prawda, że uprzejmość jest o tyle trudnym zadaniem, iż wymaga okazywania dużego szacunku wszystkim ludziom, podczas gdy większość z nich w ogóle na to nie zasługuje, a ponadto wymaga udawania wielkiego zainteresowania nimi, gdy powinniśmy być szczęśliwi, że nic nas nie obchodzą. 
Pogodzić uprzejmość z dumą - oto sztuka.
— Artur Schopenhauer
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viazabka zabka
myinspiration
16:37
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, później - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za każdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacytaty cytaty
myinspiration
16:14

People will stareDennis Basso | Pre-Fall ‘16
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viakolano kolano
15:52
3419 742f

exomyface:

z-co:

Hello! A lot of you have been asking me where and how I’ve learn multiple languages and well, after a few hours of digging through my browser history and bookmarks, I was able to collect all of these resources. I have personally used all of these, so I can assure you they are useful! If there is something wrong with a website or a link, please let me know. Also, if you have any questions or if you want a learning buddy, my ask box is open. (I speak English and Spanish. I’m learning Korean, German, Japanese, Chinese, Portuguese, Italian, and Esperanto)

Note: Learning a new language requires a lot of dedication, more than you actually think! Especially if you’re learning multiple languages at the same time. It isn’t impossible, but it will take time. And by time I mean months and/or years! So please, be patient. Take your time. Don’t rush. Keep in mind that you will mess up and that’s okay. Practice as much as you can. Practice out loud. Talk to yourself if you can. It doesn’t matter if people think you’re crazy. They won’t be thinking the same when you become a polyglot, so don’t mind them. This is for you and your future.

Get started:

Multiple languages, one website

Specific Languages

Korean:

Chinese/Mandarin:

Japanese:

Esperanto:

German:

Italian:

Latin:

Portuguese:

French:

Spanish:

Thai:

Arabic:

Hindi:

Vietnamese:

Greek:

Romanian:

Welsh:

Dutch:

Russian:

Swedish:

That’s it. That’s all I have right now. I’ll try to search for more and will keep updating this list! If you have a request for a specific language, just send me an ask. Have fun and good luck! 

polishlyraw this is the one that’s really helpful I think :)
Reposted fromPoooly Poooly viaikropka ikropka
15:52
3682 f0fa 500

yourloveisnowafeat:

I think this Bukowski street art is in LA and it’s amazing.

Reposted fromkulamin kulamin viaikropka ikropka
myinspiration
15:52
8285 e401 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vianosmile nosmile
myinspiration
15:51
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— Santiago Pajares – Książka, której nie ma
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
myinspiration
15:51
To, co się dzieje, jest tak dziwne, że nawet nie chcę tu stosować logiki, bo gdy to robię, zaczynam wątpić w jej wartość.
— Jonathan Kellerman – Bomba zegarowa
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
myinspiration
15:51
Czasem to, czego ludzie nie wypowiadają, mówi więcej niż słowa, które padają z ich ust.
— Robin Benway – Emma i Oliver
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
myinspiration
13:22
1106 5231
Reposted fromparkaboy parkaboy viagriber griber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl