Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2016

myinspiration
02:18
Ograniczenie z kimś kontaktów niemal do zera nie musi być od razu szekspirowską tragedią. Powiedzmy, że to pauza. Pauza też może być potrzebna. Tak jak w muzyce, gdzie cisza bywa różnie ważna jak dźwięki.
— ,,Chłopaki niech płaczą''
Reposted fromaynis aynis viaxvou xvou
myinspiration
02:18

To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.

— — Stefan Kisielewski
Reposted fromhabae habae viaxvou xvou
myinspiration
02:17
"Mówiąc 'szczęście' nie mam na myśli wielkiego banana na ryju, podskoków radości i pękania ze śmiechu. Mam na myśli coś na kształt spokoju. Takiego spokoju, kiedy nic nie musisz, kiedy po prostu robisz swoje." ~ Włodek Markowicz
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaxvou xvou
myinspiration
02:16
6357 4147
Reposted frommisswindy misswindy viabercik bercik
myinspiration
02:15
2048 af7d
Reposted fromGIFer GIFer viabercik bercik
myinspiration
02:14
Natural
Reposted fromvolldost volldost vianoisetales noisetales
myinspiration
02:12
7724 b247 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakrzysk krzysk
myinspiration
02:11
7594 6154
Reposted fromdrunkcat drunkcat viakrzysk krzysk
myinspiration
02:10
9071 4996
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
myinspiration
02:01
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaskinnylove skinnylove
myinspiration
01:59
7382 931a 500
Reposted fromartois artois viaskinnylove skinnylove
myinspiration
01:58
9053 588f 500
Reposted fromzciach zciach vianikotyna nikotyna

November 25 2016

myinspiration
00:20
3541 4cdc
Reposted fromBalladyna Balladyna viadeszczowapio deszczowapio

November 24 2016

myinspiration
17:50
7309 cf7e 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
myinspiration
17:46
6047 bd2e
Reposted fromziemniaki ziemniaki viazapachsiana zapachsiana
myinspiration
17:45
3468 591c
Reposted fromfronesis fronesis viazapachsiana zapachsiana
myinspiration
16:53
2850 7e23 500
Polska 200% na jednym zdjęciu
Reposted fromtfu tfu viaartbylittlea artbylittlea
myinspiration
16:53
9080 229f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapiklibia piklibia
myinspiration
16:50
0239 3fb6 500
a rather harsh magic lesson from auntie helena
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
myinspiration
16:50
0242 8d7c 500
actually, nobody cried for dobby - everybody were happy that this little pesky hamster is gone
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl