Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2017

myinspiration
02:06
Atmosfera jest jak woda bliska wrzenia. Każdy ma granice wytrzymałości. Myślisz, że zniesiesz wszystko, że dasz radę, jeszcze jeden dzień, i nagle już nie możesz. Gładka powierzchnia nagle bulgocze i strach zmusza cię do rozpaczliwych kroków, byle tylko uciec.
— Rae Carson – Złotowidząca. Schronienie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
myinspiration
02:05
Ze wszystkich stron słyszę tylko: życie to walka, silny zwycięża słabszego. To jest prawo natury. Trzeba się starać, by wyrosły nam rogi i kopyta, żelazny pancerz, bo słabi nikomu się na nic nie zdadzą. Wszędzie tylko łokcie, łokcie i łokcie.
— Swietłana Aleksijewicz – Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
myinspiration
02:04
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viamalinowowa malinowowa
myinspiration
02:04
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viamalinowowa malinowowa
myinspiration
02:04
Wartoposzczucie
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty

November 03 2017

02:31
9896 6c39 500

neckkiss:

Regards Coupables.

Reposted fromdivi divi viatoskafkee toskafkee
02:20
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viascorpix scorpix

November 01 2017

myinspiration
18:12
9516 ea71 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaskinnylove skinnylove

December 24 2017

myinspiration
02:06
Atmosfera jest jak woda bliska wrzenia. Każdy ma granice wytrzymałości. Myślisz, że zniesiesz wszystko, że dasz radę, jeszcze jeden dzień, i nagle już nie możesz. Gładka powierzchnia nagle bulgocze i strach zmusza cię do rozpaczliwych kroków, byle tylko uciec.
— Rae Carson – Złotowidząca. Schronienie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
myinspiration
02:05
Ze wszystkich stron słyszę tylko: życie to walka, silny zwycięża słabszego. To jest prawo natury. Trzeba się starać, by wyrosły nam rogi i kopyta, żelazny pancerz, bo słabi nikomu się na nic nie zdadzą. Wszędzie tylko łokcie, łokcie i łokcie.
— Swietłana Aleksijewicz – Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
myinspiration
02:04
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viamalinowowa malinowowa
myinspiration
02:04
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viamalinowowa malinowowa
myinspiration
02:04
Wartoposzczucie
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty

November 03 2017

02:31
9896 6c39 500

neckkiss:

Regards Coupables.

Reposted fromdivi divi viatoskafkee toskafkee
02:20
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viascorpix scorpix

December 24 2017

myinspiration
02:05
Ze wszystkich stron słyszę tylko: życie to walka, silny zwycięża słabszego. To jest prawo natury. Trzeba się starać, by wyrosły nam rogi i kopyta, żelazny pancerz, bo słabi nikomu się na nic nie zdadzą. Wszędzie tylko łokcie, łokcie i łokcie.
— Swietłana Aleksijewicz – Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
myinspiration
02:04
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viamalinowowa malinowowa
myinspiration
02:04
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viamalinowowa malinowowa
myinspiration
02:04
Wartoposzczucie
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty

November 03 2017

02:31
9896 6c39 500

neckkiss:

Regards Coupables.

Reposted fromdivi divi viatoskafkee toskafkee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl